Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim

Ochrona Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Honorata Handkiewicz

Dane kontaktowe:
tel. +48 625921122 / +48 625028210
e-mail:
mopsostrow@osw.pl