Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim

Rejestr umów 2019
Identyfikator Umowy Data Zawarcia Umowy Nazwa Kontrahenta NIP Kontrahenta Imię Kontrahenta Nazwisko Kontrahenta Przedmiot Umowy Okres_Realizacji Od Okres_Realizacji Do Wartość Przedmiotu Umowy Kwota Zrealizowanych Wydatków Współfinansowanie ze środków UE Tryb Zawarcia Umowy
MOPS.DF-O.116.93.2019   2019-12-31       Stefania   Stachowiak   Wykonywanie zwykłych usług opiekuńczych   2020-01-01   2020-12-31   17.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.111.2019   2019-12-31       Teresa   Szymkowiak   Wykonanie zwykłych usług opiekuńczych   2020-01-01   2020-12-31   17.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.107.2019   2019-12-20       Justyna   Szmolke   Prowadzenie konsultacji i porad psychologicznych w mieszkaniu chronionym   2020-01-01   2020-12-31   100.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.108.2019   2019-12-20       Katarzyna   Zdanowicz   Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych   2020-01-01   2020-12-31   17.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.252.25.2019   2019-12-19   P.P.H.U. DĄB - BIS     Ryszard    Gałach   Zakup mebli wraz z montażem, transportem i ustawieniem   2019-12-19   2019-12-31   13413.15   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.252.24.2019   2019-12-19   Nowa Komputery     Tomasz   Kasprzak   zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem MS Office   2019-12-19   2019-12-31   32093.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.116.99.2019   2019-12-17       Andrzej    Pakularz   Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych   2020-01-01   2020-12-31   17.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.252.23.2019   2019-12-17   Biuro Serwis Wszystko dla Biura Sylwia Spychała   6222361049   Sylwia   Spychała   Zakup wraz z dostawą materiałów biurowych wedlug formularza asortymentowo - cenowego   2020-01-01   2020-12-31   34045.27   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.116.100.2019   2019-12-17       Eugenia   Zawidzka   Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych   2020-01-01   2020-12-31   17.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.98.2019   2019-12-17       Anna   Kois   Wykonywanie zwykłych usług opiekuńczych   2020-01-01   2020-12-31   17.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.252.21.2019   2019-12-16   Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu     Marek   Przybył   Realizacja Specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi   2020-01-01   2020-12-31   884772.50   0.00   Nie   Przetarg Nieograniczony  
7497/K   2019-12-16   Biuro Ochrony SEZAM - SYSTEM sp.z o.o   7831742110   Dariusz   Czapracki   Przewóz wartości pieniężnych   2020-01-01   2020-12-31   14022.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.116.93.2019   2019-12-16       Arkadiusz   Pruski   Obsługa prawna dotycząca wsparcia rodziny z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego   2020-01-01   2020-12-31   800.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.89.2019   2019-12-16       Agnieszka   Buksalewicz   Doręczanie korespondencji z Ośrodka   2020-01-01   2020-12-31   19.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.94.2019   2019-12-16       Arkadiusz   Pruski   Obsługa prawna działów. DDM, DŚR   2020-01-01   2020-12-31   1850.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.90.2019   2019-12-16       Anna    Kłopocka   Wykonywanie prac porządkowych w tym mycie okien na terenie Ośrodka   2020-01-01   2020-12-31   19.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.251.22.2019   2019-12-16   Bar SEMAFOR   6221982708   Janina    Chuda   Przygotowanie, wydawanie obiadów dla podopiecznych MOPS Ostrów Wielkopolski   2020-01-01   2020-12-31   250740.00   0.00   Nie   Przetarg Nieograniczony  
7496/2019   2019-12-16   Biuro Ochrony SEZAM - SYSTEM sp.z o.o   7831742110   Dariusz   Czapracki   Ochrona obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania   2020-01-01   2020-12-31   1771.20   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.116.91.2019   2019-12-16       Danuta   Rogozińska   Wykonywanie prac porządkowych, w tym mycie okien na terenie Ośrodka   2020-01-01   2020-12-31   22.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.92.2019   2019-12-16       Justyna    Szmolke   Prowadzenie konsultacji i porad psychologicznych w Ośrodku   2020-01-01   2020-12-31   60.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.252.20.2019   2019-12-13   TELCO   6222211315   Paweł   Migaj   Usługa konserwacji centrali telefonicznej   2020-01-01   2020-12-31   4132.80   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-P.252.19.2019   2019-12-13   TELCO   6222211315   Paweł   Migaj   Usługa konserwacji systemu alarmowego   2020-01-01   2020-12-31   885.60   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.252.18.2019   2019-12-13   MARKEN Systemy Antywirusowe Marek Markowski   9131305785   Marek   Markowski   Zakup routera wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego   2019-12-13   2019-12-31   14809.20   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.116.54.2019   2019-12-12       Teresa   Boratyńska   Wykonywanie zwykłych usług opiekuńczych   2020-01-01   2020-12-31   17.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.252.14.2019   2019-12-12   Ośrodek Leczenia Kompleksowego Spólki z ograniczoną odpowiedzialnością. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej         Badania lekarskie dla pracowników MOPS zgodnie z prawem pracy   2020-01-01   2020-12-31   11100.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.116.53.2019   2019-12-12       Jadwiga   Szubert   Wykonywanie zwykłych usług opiekuńczych   2020-01-01   2020-12-31   17.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.252.15.2019   2019-12-12   MIKROPLAN Spółka z o.o   8520600118   Romuald   Księżopolski   Utrzymanie i hostowanie dla Zamawiającego kont poczty elektronicznej oraz obsługa serwisu BIP - MOPS   2020-01-01   2020-12-31   5313.60   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
ID 432340/P   2019-12-12   Poczta Polska Spółka Akcyjna   5250007313   Marcin   Roliński   Usługi pocztowe    2020-01-01   2020-12-31   0.00   0.00   Nie    
MOPS.DF-O.116.52.2019   2019-12-12       Halina   Ratajczak   Wykonanie zwykłych usług opiekuńczych   2020-01-01   2020-12-31   17.00   0.00   Nie    
MOPS.DF-O.252.17.2019   2019-12-12   REMI -B Spółka Jawna   5470291279   Adam   Krokowski   Zakup wraz z dostawą druków według formularza asortymentowo-cenowego   2020-01-01   2020-12-31   7230.56   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.116.51.2019   2019-12-12       Urszula   Ostój   Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych   2020-01-01   2020-12-31   17.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.252.16.2019   2019-12-12   NOMEX -Kamil Ziętek   6222131071   Kamil   Ziętek   Zakup wraz z dostawą druków według formularza asortymentowo-cenowego   2020-01-01   2020-12-31   42376.27   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.252.11.2019   2019-12-10   Usługi Pogrzebowe ABRAM   6221003678   Urszula   Holewa   Realizacja usługi pogrzebowej na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim   2020-01-01   2020-12-31   2800.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.252.12.2019   2019-12-10   PRYZMAT Sp. z o.o sp.k   8942994513       Świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej posiadanych przez Zamawiajacego urządzeń drukujących i kopiujących poprzez dostawę i wymianę materiałów eksploatacyjnych, usługę serwisową, konserwację, naprawę oraz wymianę części eksploatacyjnych   2020-01-01   2020-12-31   48708.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.252.13.2019   2019-12-10   Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z.o.o   5222357343   Sebastian   Lachowski   Dostawa talonów - bonów żywieniowych i przemysłowych   2020-01-01   2020-12-31   118000.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
  2019-12-06   Województwo Wielkopolskie - Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim   7781346888   Tomasz   Kuczma   Przeprowadzenie szkolenia w ilości 80 godz. z zakresu podstaw opieki i pielęgnacji osób starszych dla 4 os.   2019-12-06   2019-12-19   6400.00   0.00   Tak   Cywilnoprawna  
UM14/D003052148/506013944   2019-12-03   Play GSM S.C         Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych   2019-12-03   2021-12-03   0.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.93.2019   2019-12-02       Anna    Gaworzewska   Przeprowadzenie usług fizjoterapeutycznych w mieszkaniu chronionym   2019-12-02   2019-12-31   70.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
CRU-P/Po/32/2019   2019-12-02   Przewozy Regionalne spółka z o.o    5262557278       w sprawie zasad korzystania i rozliczania należnosci za kredytowane przejazdy pociągami uruchiamianymi przez spółkkę Przewozy Regionalne z tytułu pomocy społecznej   2020-01-01   2020-12-31   0.00   0.00   Nie    
MOPS.DF-O.116.50.2019   2019-11-27       Eugenia   Zawidzka   Wykonanie usługi w ramach opieki wytchnieniowej   2019-11-27   2019-12-31   25.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
WRM.RZP.272.055.2019   2019-11-26   ELEKTRA S.A   7010379536   Katarzyna   Kozieł   Zakup energii elektrycznej    2020-01-01   2020-12-31   0.00   0.00   Nie   Przetarg Nieograniczony  
MOPS.DF-O.4423.66.2019   2019-11-22   Przedszkole nr 16     Ewa   Gąsiorek   w sprawie przygotowania i podania posiłków dzieciom   2020-01-02   2020-12-31   3.50   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.55.2019   2019-11-22   Przedszkole nr 3     Grażyna   Rakowska   w sprawie przygotowania i podania posiłków dzieciom   2020-01-02   2020-12-31   7.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.65.2019   2019-11-22   Przedszkole nr 15     Małgorzata   Olejniczak - Hyla   w sprawie przygotowania i podania posiłków dzieciom   2020-01-02   2020-12-31   4.50   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.67.2019   2019-11-22   Przedszkole nr 17     Beata    Kosar   w sprawie przygotowania i podania posiłków dzieciom   2020-01-02   2020-12-31   4.50   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.62.2019   2019-11-22   Przedszkole nr 12     Izabela    Hirsa   w sprawie przygotowania i podania posiłków dzieciom   2020-01-02   2020-12-31   4.50   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.61.2019   2019-11-22   Przedszkole nr 11     Renata    Zielińska   w sprawie przygotowania i podania posiłków dzieciom   2020-01-02   2020-12-31   4.60   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.57.2019   2019-11-22   Przedszkole nr 7     Aneta   Kaźmierczak   w sprawie przygotowania i podania posiłków dzieciom   2020-01-02   2020-12-31   4.50   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.53.2019   2019-11-22   Przedszkole nr 1     Elżbieta   Szarczyńska   w sprawie przygotowania i podania posiłków dzieciom   2020-01-02   2020-12-31   4.50   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.64.2019   2019-11-22   Przedszkole nr 14     Renata    Jarosz   w sprawie przygotowania i podania posiłków dzieciom   2020-01-02   2020-12-31   4.50   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.63.2019   2019-11-22   Przedszkole nr 13     Małgorzata   Krzyżanek   w sprawie przygotowania i podania posiłków dzieciom   2020-01-02   2020-12-31   6.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.54.2019   2019-11-22   Przedszkole nr 2     Beata    Kieliba   w sprawie przygotowania i podania posiłków dzieciom   2020-01-02   2020-12-31   5.50   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.59.2019   2019-11-22   Przedszkole nr 9     Grażyna   Kołacka   w sprawie przygotowania i podania posiłków dzieciom   2020-01-02   2020-12-31   4.20   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.56.2019   2019-11-22   Przedszkole nr 6     Magdalena    Kubiak   w sprawie przygotowania i podania posiłków dzieciom   2020-01-02   2020-12-31   6.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.52.2019   2019-11-20   Stowarzyszenie Konferencja św. Wincentego a Paulo przy Konkatedrze     Irena   Dutkowska   przygotowania i podania posiłku (suchego prowiantu) dla uczniów uczęszczających do świetlicy   2020-01-02   2020-12-31   5.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.45.2019   2019-11-20   Szkoła Podstawowa nr 14     Beata    Dymna - Heine   w sprawie przygotowania i podania gorącego posiłku dla uczniów   2020-01-02   2020-12-22   6.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.42.2019   2019-11-20   Szkoła Podstawowa nr 9     Justyna   Uciechowska   w sprawie przygotowania i podania gorącego posiłku dla uczniów   2020-01-02   2020-12-22   6.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.46.2019   2019-11-20   Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej - EDUKATOR     Marek   Ewiak   w sprawie przygotowania i podania posiłku dla uczniów   2020-01-02   2020-12-22   6.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.43.2019   2019-11-20   Szkoła Podstawowa nr 11     Małgorzata    Lubojańska   w sprawie przygotowania i podania gorącego posiłku dla uczniów   2020-01-02   2020-12-22   7.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.47.2019   2019-11-20   Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek     Renata    Hałapacz   w sprawie przygotowania i podania gorącego posiłku dla uczniów   2020-01-02   2020-12-22   9.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.37.2019   2019-11-20   Szkoła Podstawowa nr 2     Renata   Sroka   w sprawie przygotowania i podania gorącego posiłku dla uczniów   2020-01-02   2020-12-22   6.50   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.39.2019   2019-11-20   Szkoła Podstawowa nr 5     Dorota   Cieśla   w sprawie przygotowania i podania gorącego posiłku dla uczniów   2019-01-02   2020-12-22   6.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.60.2019   2019-11-20   Przedszkole nr 10     Natalia    Jura   w sprawie przygotowania i podania posiłków dzieciom   2020-01-02   2020-12-31   4.60   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.58.2019   2019-11-20   Przedszkole nr 8     Halina   Musielak   w sprawie przygotowania i podania posiłków dzieciom   2020-01-02   2020-12-31   4.50   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
mops.df-o.4423.50.2019   2019-11-20   Zespół Szkół Specjalnych      Beata    Serbakowska   w sprawie przygotowania i podania gorącego posiłku dla uczniów   2020-01-02   2020-12-22   6.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.44.2019   2019-11-20   Szkoła Podstawowa nr 13     Jolanta   Przybyłek   w sprawie przygotowania i podania gorącego posiłku dla uczniów   2020-01-02   2020-12-22   5.80   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.49.2019   2019-11-20   Polsko - Kanadyjska Szkoła Podstawowa im. A. Bella     Milena   Baranek   w sprawie przygotowania i podania gorącego posiłku dla uczniów   2020-01-02   2020-12-22   8.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.48.2019   2019-11-20   Szkoła Podstawowa Uczniów Kreatywnych Społdzielni Oświatowej     Hanna   Kolińska   w sprawie przygotowania i podania gorącego posiłku dla uczniów   2020-01-02   2020-12-22   8.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.36.2019   2019-11-20   Szkoła Podstawowa nr 1     Dorota   Grześkowiak   w sprawie przygotowania i podania gorącego posiłku dla uczniów   2020-01-02   2020-12-22   6.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.51.2019   2019-11-20   Zespół Szkół Usługowych     Dariusz   Kaczmarek   w sprawie przygotowania i podania posiłku dla uczniów   2020-12-02   2020-12-22   10.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.41.2019   2019-11-20   Szkoła Podstawowa nr 7     Urszula   Twardowska   w sprawie przygotowania i podania gorącego posiłku dla uczniów   2020-01-02   2020-12-22   5.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.38.2019   2019-11-20   Szkoła Podstawowa nr 4     Renata    Spodzieja   w sprawie przygotowania i podania gorącego posiłku dla uczniów   2020-01-02   2020-12-22   8.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.40.2019   2019-11-20   Szkoła Podstawowa nr 6     Anna    Galant   w sprawie przygotowania i podania gorącego posiłku dla uczniów   2020-01-02   2020-12-22   7.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
PS-III.946.155.2019.5   2019-11-04       Monika   Donke-Cieślewicz   Realizacja zadania okreslonego w Programie Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019   2019-01-01   2019-12-31   0.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.47.2019   2019-11-04       Justyna   Szmolke   Usługa prowadzenia indywidualnych spotkań z zakresu poradnictwa psychologicznego    2019-11-04   2019-12-31   43110.00   0.00   Tak   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.47.2019   2019-11-04       Justyna   Szmolke   Przeprowadzenie indywidualnych spotkań z zakresu świadczenia poradnictwa psychologicznego w miejscu zamieszkania Uczestników projektu " Usługi opiekuńcze dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego"   2019-11-04   2020-12-31   90.00   0.00   Tak   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.48.2019   2019-11-04   Zamówienia Publiczne     Sylwia   Pawlaczyk   Zamówienia Publiczne - opracowanie dokumentacji przetargowej w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, przygotowanie i wydawanie obiadów dla podopiecznych MOPS - realizacjia umów 2020r.   2019-11-04   nieokreślony   2500.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.44.2019   2019-10-22       Martyna   Janas   Wykonywanie usługi w ramach opieki wytchnieniowe   2019-10-23   2019-12-31   30.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS-DF-O.116.45.2019   2019-10-22       Magdalena    Jackowska   Wykonanie usługi w ramach opieki wytchnieniowej   2019-10-23   2019-12-31   30.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.46.2019   2019-10-16       Krystian   Strzelec   Wymiana sprzętu sanitarnego w pomieszczeniu MOPS przy użyciu własnych materiałów   2019-10-16   2019-10-25   600.00   0.00   Nie   umowa o dzieło  
MOPS.DF-O.116.43.2019   2019-10-14       Arleta   Baura   Wykonanie usługi w ramach opieki wytchnieniowej   2019-10-15   2019-12-31   25.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
UM22/D003052148/507463137   2019-09-30   Play GSM S.C         Aneks - do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych   2019-09-30   2021-09-30   18.45   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.116.42.2019   2019-09-24       Martyna   Trzeciak   Wykonanie usługi w ramach opieki wytchnieniowej   2019-10-01   2019-12-31   25.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.39.2019   2019-09-09       Daria   Antczak   Wykonanie usługi w ramach opieki wytchnieniowej   2019-09-10   2019-12-31   30.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.38.2019   2019-09-04       Iwona   Włodarczyk   Wykonanie usługi w ramach opieki wytchnieniowej   2019-09-10   2019-12-31   30.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.36.2019   2019-09-04       Arleta   Kalińska   Wykonanie usługi w ramach opieki wytchnieniowej   2019-09-09   2019-12-31   30.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.35.2019   2019-09-04       Katarzyna   Tomczyk   Wykonanie usługi w ramach opieki wytchnieniowej   2019-09-10   2019-12-31   30.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.37.2019   2019-09-04       Jadwiga   Grzmil   Wykonanie usługi w ramach opieki wytchnieniowej   2019-09-10   2019-12-31   30.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
1954/2011/OW/67400   2019-09-03   Przedsiębiorstwo PROMAX sp.j    6220106152       Umowa Abonencka (na uslugę inetrnetową oraz utzrymanie stałego adresu IP)   2019-09-03   2021-09-30   89.95   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS-DF-O.252.10.2019   2019-08-27   Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja”   6182096373   Dorota   Madejka   „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o niepełnosprawności realizowana w ramach Programu MRPiPS.    2019-08-27   2019-12-31   57600.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.252.9.2019   2019-08-06   Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu     Marek   Przybył   Realizacja Specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi   2019-09-01   2019-12-31   273364.00   0.00   Nie   Przetarg Nieograniczony  
1/2019/OW   2019-07-22   Wojewoda Wielkopolski - Wydział Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu     Monika   Donke - Cieślewicz   Określenie wysokości i tryb przekazania środków Gminie przez Wojewodę w 2019r. środków Funduszu Solidarnościowego z przeznaczeniem na realizacje zadań w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności   2019-07-22   2019-12-31   241920.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.252.8.2019   2019-06-27   Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu     Marek   Przybył   Realizacja Specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi   2019-07-16   2019-08-31   85400.00   0.00   Nie   Przetarg Nieograniczony  
MOPS.DF-O.252.7.2019   2019-06-19   REMI -B Spółka Jawna   5470291279   Krzysztof   Boiński   Zakup wraz z dostawą druków według formularza asortymentowo-cenowego DŚR   2019-06-19   2019-12-31   6086.04   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS-DF-O.252.6.2019   2019-06-19   Firma Nowa Komputery   6222195042   Michał   Morisson   Zakup zestawów kopmuterowych z oprogramowaniem oraz dostawą do siedziby Zamawiającego   2019-06-19   nieokreślony   20757.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
7/2019   2019-06-19   Wojewoda Wielkopolski - Wydział Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu     Monika   Donke - Cieślewicz   Określenie wysokości i tryb przekazania przez Wojewodę środków z Solidarnościowego Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (zwanego dalej: Funduszem Solidarnościowym) jednostkom samorządu terytorialnego, których wnioski zostały zatwierdzone z przeznaczeniem w zakresie świadczenia usług opiekuńczych , w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.   2019-03-01   2019-08-31   1011038.16   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.252.5.2019   2019-06-18   Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja”   6182096373   Dorota   Madejka   Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami    2019-07-16   2019-12-31   202650.00   0.00   Nie   Przetarg Nieograniczony  
MOPS-DF-O.116.34.2019   2019-06-17   Zamówienia Publiczne     Sylwia   Pawlaczyk   Zamówienia Publiczne - opracowanie dokumentacji przetargowej w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla os. z zaburzeniami psychicznymi    2019-06-17   nieokreślony   1000.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
1002/19/UEY/0056   2019-06-15   Netia SA          Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych   2019-06-15   2020-06-15   369.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
  2019-06-10   Województwo Wielkopolskie - Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim   7781346888   Tomasz   Kuczma   Przeprowadzenie szkolenia w ilości 80 godz. z zakresu podstaw opieki i pielęgnacji osób starszych dla 4 os.   2019-06-11   2019-06-28   5600.00   0.00   Tak   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.4423.34.2019   2019-05-28   Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski/ Szkoła Podstawowa Nr 1     Dorota   Grześkowiak   w sprawie przygotowania i podania gorącego posiłku dla uczniów   2019-07-01   2019-07-31   5.20   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.35.2019   2019-05-28   Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski/ Szkoła Podstawowa Nr 11     Małgorzata   Lubojańska   w sprawie przygotowania i podania gorącego posiłku dla uczniów   2019-08-01   2019-08-30   6.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.252.2.2019   2019-05-10   Okregowa Izba Pielęgniarek i położnych z siedzibą w Kaliszu     Marek   Przybył   Realizacja Specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi   2019-05-15   2019-07-15   56000.00   0.00   Nie   Przetarg Nieograniczony  
MOPS.DF-O.252.3..2019   2019-05-10   Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja”   6182096373   Dorota   Madejka   Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi    2019-05-15   2019-07-15   19950.00   0.00   Nie   Przetarg Nieograniczony  
MOPS.DF-O.116.33.2019   2019-05-09   Zamówienia Publiczne     Sylwia   Pawlaczyk   Zamówienia Publiczne - opracowanie dokumentacji przetargowej w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla os. z zaburzeniami psychicznymi oraz dokumentacji przetargowej w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi   2019-05-10   nieokreślony   2000.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.32.2019   2019-05-09       Halina   Ratajczak   Wykonanie zwykłych usług opiekuńczych   2019-05-11   2019-12-31   15.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.30.2019   2019-04-24       Małgorzata   Jurek   Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych   2019-04-26   2019-12-31   15.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.29.2019   2019-03-29       Halina   Szczepańska   Wykonanie zwykłych usług opiekuńczych   2019-04-01   2019-12-31   15.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.28.2019   2019-03-29       Andrzej    Pakularz   Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych   2019-04-01   2019-12-31   15.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
1043706/CCK/2019   2019-03-28   Asseco Date System S.A.   5170359458   Arkadiusz   Banasiak   Wydanie kwalifikowalnego certyfikatu    2019-03-28   2021-03-28   410.82   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
  2019-03-25   Internet Community   6451134852   Adam   Korzuch   Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych   2019-03-26   2019-03-27   3000.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.26.2019   2019-03-19       Joanna   Skoczylas   Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych   2019-03-21   2019-12-31   15.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.24.2019   2019-03-12       Jadwiga   Szubert   Wykonanie zwykłych usług opiekuńczych   2019-04-01   2019-12-31   15.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.25.2019   2019-03-12       Stefania   Stachowiak   Wykonanie zwykłych usług opiekuńczych   2019-04-01   2019-12-31   15.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.23.2019   2019-03-05   Zamówienia Publiczne     Sylwia   Pawlaczyk   Zamówienia Publiczne -opracowanie dokumentacji przetargowej w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla os. z zaburzeniami psychicznymi oraz dokumentacji przetargowej w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi na 2019r.   2019-03-05   nieokreślony   2000.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.21.2019   2019-02-05       Justyna   Szmolke   Prowadzenie konsultacji porad psychologicznych w mieszkaniu chronionym   2019-02-11   2019-12-31   100.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
  2019-01-31   Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie         Zakup linii oprogramowania produktów Progman należącej do Wolters Kluwers   2019-02-15   2020-02-15   4601.43   0.00   Nie   Poniżej wartości 30 tyś euro.  
MOPS.DF-O.116.20.2019   2019-01-31       Teresa   Szymkowiak   Wykonywanie zwykłych usług opiekuńczych   2019-02-01   2019-12-31   15.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.19.2019   2019-01-28       Janina    Wasyluk   Wykonywanie zwykłych usług opiekuńczych   2019-02-01   2019-12-31   15.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
D/0744057844/2019   2019-01-25   ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna   5830001190   Angelika   Hrycyk   Umowa o świadczenie usług dystrybucji z Odbiorcą energii elektrycznej   2019-03-01   nieokreślony   0.00   0.00   Nie   Przetarg Nieograniczony  
MOPS.DF-O.252.1.2019   2019-01-21       Anna   Gaworzewska   Usługi fizjoterapeutyczne w miejscu zamieszkania klienta - mieszkanie chronione   2019-01-21   2019-12-31   70.00   0.00   Nie   Poniżej wartości 30 tyś euro.  
UM01/D003052148/507493337   2019-01-09   Play GSM S.C   7792250330       Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych   2019-01-09   2021-01-09   12.29   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.116.16.2019   2019-01-08       Weronika    Walendowska   Wykonywanie zwykłych usług opiekuńczych   2019-01-09   2019-12-31   15.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.15.2019   2019-01-07       Halina   Szczepańska   Wykonywanie zwykłych usług opiekuńczych   2019-01-08   2019-12-31   15.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.14.2019   2019-01-03       Maria   Szymczak   Wykonywanie zwykłych usług opiekuńczych   2019-01-05   2019-12-31   15.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
  2019-01-02   Sygnita Spółka Akcyjna    5860005293   Dorota   Beksińska   Umowa licencyjna na 2019r. Oprogramowanie do Obsługi Zespołów Interdyscyplinarnych (ZI)   2019-01-01   2019-12-31   1838.85   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
  2019-01-02   Sygnita Spółka Akcyjna    5860005293   Dorota   Bekskińska   Umowa licencyjna na 2019 rok Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych oraz Funduszu Alimentacyjnego   2019-01-01   2019-12-31   5957.04   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
  2019-01-02   EKO - ZDRÓJ Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe         Dzierżawa dystrybutora wody i zakup wody do dystrybutora   2019-01-02   2019-12-31   590.40   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
  2019-01-02   Sygnita Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie   5860005293   Dorota   Beksińska   Umowa Licencyjna na 2019r. Oprogramowanie do Obsługi Świadczenia Wychowawczego wraz ze świadczeniem Dobry Start   2019-01-02   2019-12-31   9180.72   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
  2019-01-02   Sygnita Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie   5860005293   Dorota   Beksiń   Umowa Licencyjna na 2019r. Oprogramowanie do Obsługi Wsparcia Rodziny    2019-01-02   2019-12-31   492.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna