Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim

Aktualności

 Komunikat

Od dnia 01.07.2020r. można już składać wnioski o świadczenie Dobry start 300+, zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2020/2021.
W lipcu wnioski złożyć można tylko i wyłącznie w formie elektronicznej przez bankowość elektroniczną, system Emp@tia, PUE ZUS.
Od dnia 03.08.2020r. przyjmowanie wniosków odbywać się będzie także w formie tradycyjnej, papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim.
Wnioski będą przyjmowane:

- od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00.

Przyjmowanie petentów odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego, obowiązuje zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie odpowiedniego dystansu.
Informujemy, że w tym roku nie będzie punktu przyjęć wniosków w siedzibie Urzędu Miasta.
Ze względu na sytuację epidemiczną zachęcamy do elektronicznego składania wniosków. 


 Ważne dla osób pobierających świadczenie wychowawcze 500+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim przypomina, że wszyscy pobierający obecnie świadczenie wychowawcze 500+ mają świadczenia przyznane do 31.05.2021r.!

W związku z tym w roku 2020 wniosków na „500 plus” na nowy okres się nie składa.

Wnioski te będzie można składać przez bankowość elektroniczną, system Emp@tia, PUE ZUS dopiero od dnia 01.02.2021r., a w wersji papierowej (w siedzibie MOPS) od dnia 01.04.2021r.


 

     Rodzina 500 plus

Komunikat

Od  2 stycznia 2020r. wnioski o świadczenie wychowawcze, 500+, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą przyjmowane:
- w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Ostrowie Wielkopolskim
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.30
 

WAŻNE!
Zachęcamy do składania wniosków online za pośrednictwem strony: empatia.mrpips.gov.pl, bankowość elektroniczną lub PUE ZUS.
Wniosek o 500+ należy złożyć na wszystkie dzieci w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia na jednym wniosku.
 


ZMIANY DO USTAW ZWIĄZANYCH Z SYSTEMEM WSPARCIA RODZINY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że w dniu 24 lipca 2017r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodziny.

Do najważniejszych zmian w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów należą:

  1. Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka przez osobę samotnie wychowującą dzieci;
  2. Nowe regulacje dotyczą stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu;
  3. Nowe zasady ustalenia dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne;
  4. Składane oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę;
  5. Nowe formularze wniosków.

 Szczegółowe informacje o zmianach w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zawiera zamieszczony poniżej komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

 Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, listownie lub online.

Składając wniosek online można skorzystać z 4 dostępnych kanałów elektronicznych:

  1. Ministerialny Portal Informacyjno – Usługowy Emp@tia;
  2. Bankowość elektroniczna;
  3. PUE ZUS – Platforma Usług Elektronicznych ZUS
  4. Profil Zaufany.

 Banki które umożliwiają składanie wniosków o 500+przez swoje serwery:

Alior Bank SA, Bank BGŻ BNP Paribas, Credit Agricole Bank Polska SA, Euro Bank SA, Getin Noble Bank SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, ING Bank Śląski SA, Inteligo, mBank SA, Bank Millennium SA, Nest Bank S.A, Bank Ochrony Środowiska SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, PKO Bank Polski SA, PLUS BANK S.A., Raiffeisen Bank Polska SA, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, SGB-Bank SA, Bank Zachodni WBK SA.

 


Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019r.

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019r. realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim, ma na celu wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi), których dochód nie przekracza 350% kryterium dochodowego wynikającego z art. 8 ustawy o pomocy społecznej, wynoszącego odpowiednio 701zł dla osoby samotnej i 528zł dla osoby w rodzinie.
Źródłem finansowania Programu są środki finansowe pochodzące z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Więcej Informacji można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
ul. Limanowskiego 17
w Dziale Usług Opiekuńczych – pokój nr  3 Pani Paulina Rapacz 
w godzinach od 07.00 do 15.00..

 


Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019r.

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019r. realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim, skierowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, niekorzystających z innych form usług, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej – na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Zakres świadczonej pomocy dobierany będzie indywidualnie do potrzeb i oczekiwań Klienta.
Priorytetem świadczenia tego rodzaju pomocy jest zapewnienie chwili odpoczynku od codziennej, trudnej i wyczerpującej opieki nad osobami chorymi. Usługi świadczone będą przez opiekunki zatrudnione w MOPS Ostrów Wielkopolski od poniedziałku do niedzieli, również w godzinach popołudniowych i wieczornych.
Usługa opieki wytchnieniowej jest bezpłatna, a środki na jej realizację pochodzą ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Usługa opieki wytchnieniowej przyznawana jest na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę.
Więcej Informacji można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
ul. Limanowskiego 17
w Dziale Usług Opiekuńczych – pokój nr 15 Pani Magdalena Bąk-Tacik
w godzinach od 07.00 do 15.00