Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim

Aktualności

 

 

     Rodzina 500 plus

Komunikat

Od 1 sierpnia 2019r. wnioski o świadczenie „Dobry start” 300 zł dla uczniów, 500+, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą przyjmowane:
- w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Ostrowie Wielkopolskim
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 16.00
- w Urzędzie Miejskim
Referat Obsługi Mieszkańców – parter od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

WAŻNE!
Zachęcamy do składania wniosków już od 1 lipca 2019 online za pośrednictwem strony: empatia.mrpips.gov.pl, bankowość elektroniczną lub PUE ZUS.
Wniosek o 500+ należy złożyć na wszystkie dzieci w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia na jednym wniosku.
 


ZMIANY DO USTAW ZWIĄZANYCH Z SYSTEMEM WSPARCIA RODZINY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że w dniu 24 lipca 2017r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodziny.

Do najważniejszych zmian w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów należą:

  1. Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka przez osobę samotnie wychowującą dzieci;
  2. Nowe regulacje dotyczą stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu;
  3. Nowe zasady ustalenia dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne;
  4. Składane oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę;
  5. Nowe formularze wniosków.

 Szczegółowe informacje o zmianach w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zawiera zamieszczony poniżej komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

 Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, listownie lub online.

Składając wniosek online można skorzystać z 4 dostępnych kanałów elektronicznych:

  1. Ministerialny Portal Informacyjno – Usługowy Emp@tia;
  2. Bankowość elektroniczna;
  3. PUE ZUS – Platforma Usług Elektronicznych ZUS
  4. Profil Zaufany.

 Banki które umożliwiają składanie wniosków o 500+przez swoje serwery:

Alior Bank SA, Bank BGŻ BNP Paribas, Credit Agricole Bank Polska SA, Euro Bank SA, Getin Noble Bank SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, ING Bank Śląski SA, Inteligo, mBank SA, Bank Millennium SA, Nest Bank S.A, Bank Ochrony Środowiska SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, PKO Bank Polski SA, PLUS BANK S.A., Raiffeisen Bank Polska SA, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, SGB-Bank SA, Bank Zachodni WBK SA.