Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim

Strona główna

DANE ADRESOWE:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Limanowskiego 17

63 – 400 Ostrów Wielkopolski

Telefon: 62 592-11-22

E-mail: mopsostrow@osw.pl

NIP: 622-18-70-926

Koronawirus -komunikat z dnia 22.05.2020r..http://bip.mops.ostrowwlkp.pl/mops/files/956E8320A7254C1DA67A035F33018088/KOMUNIKAT%205%20-22.05.2020.pdf

Koronawirus - komunikat z dnia 27.03.2020r...http://bip.mops.ostrowwlkp.pl/mops/files/D48A8275E64D46569837442F34C3B64A/konunikat%20z%20dnia%2027.03.2020.pdf

Koronawirus - komunikat z dnia 20.03.2020r...http://bip.mops.ostrowwlkp.pl/mops/files/C373576769A1418FA75A6CF81B806054/Koronawirus%20-%20komunikat%20z%20dnia%2020.03.2020r.pdf

Koronawirus - komunikat z dnia 19.03.2020r...http://bip.mops.ostrowwlkp.pl/mops/files/A2211A025A3E4DB69B1B6603A32E6EE2/Aktualizacja%20informacji_19.03.2020.pdf

 Koronawirus - komunikat z dnia 18.03.2020r...http://bip.mops.ostrowwlkp.pl/mops/files/F8B8B734D60C40859C485889D904DD4C/Aktualizacja%20Informacji%20-%20w%20zw%C4%85zku%20z%20rozprzestrzenianiem%20COVID-19.pdf

Koronawirus - komunikat z dnia 13.03.2020r... http://bip.mops.ostrowwlkp.pl/mops/files/6651EB98373C476380E04B036BC934A2/Komunikat,%20iinformacja.pdf

Aktualizacja Informacji - w związku z rozprzestrzenianiem COVID -19 Aktualizacja Informacji - w zwązku z rozprzestrzenianiem COVID-19 

Informacja w związku z rozprzestrzenianiem COVID - 19 http://bip.mops.ostrowwlkp.pl/mops/files/2887185098DD4F8CA0CCEFF47DADA4F8/Komunikat,%20iinformacja.pdf

O R G A N Y:

Dyrektor - Krystyna Kois-Jaźwiec - wykształcenie wyższe - dr nauk medycznych - studia podyplomowe z organizacji pomocy społecznej i pracy socjalnej

Zastępca Dyrektora – mgr Agnieszka Paszek – wykształcenie wyższe – mgr administracji - studia podyplomowe administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administarcji publicznej.

 

DYREKTOR:  Krystyna Kois-Jaźwiec

Przyjęcia interesantów: poniedziałki i czwartki od 11.00 do 14.00

ZASTĘPCA  DYREKTORA:   Agnieszka Paszek

Przyjęcia interesantów: wtorki i środy  od 11.00 do 14.00

SEKRETARIAT: pokój nr 10

Lista załączników:
Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 13.08.2015r. [5025713 bajtów]
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej [1568993 bajtów]
Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 16.09.2017r [1377530 bajtów]
Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 16.05.2018r. [835073 bajtów]
Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 20.02.2017r [1517423 bajtów]
Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej -26.06.2018r. [1222762 bajtów]
Zmiana Regulaminu Organziacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej -14.03.2016r. [1111248 bajtów]
Zmiana Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej [959861 bajtów]
Zmiana Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 29.06.2015r [361346 bajtów]
Zmiana Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej -14.03.2016r. [799955 bajtów]
Zmiana Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 24.02.2016r. [293830 bajtów]
Zmiana Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 27.11.2008r. [499191 bajtów]
Zmiana Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 28.11.2013 [344022 bajtów]