Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim

Rejestr umów 2018
Identyfikator Umowy Data Zawarcia Umowy Nazwa Kontrahenta NIP Kontrahenta Imię Kontrahenta Nazwisko Kontrahenta Przedmiot Umowy Okres_Realizacji Od Okres_Realizacji Do Wartość Przedmiotu Umowy Kwota Zrealizowanych Wydatków Współfinansowanie ze środków UE Tryb Zawarcia Umowy
7193/2018   2018/12/31   Biuro Ochrony SEZAM - SYSTEM sp.z o.o   7831742110       Ochrona obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania   2019/01/01   2019-12-31   1476.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.116.103.2018   2018/12/31     6222277745   Anna    Gaworzewska   Przeprowadzenie usług fizjoterapeutycznych w miejscu zamieszkania Uczestników projektu. "Usługi opiekuńcze dostępne dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego"   2019/01/02   2020-12-31   86100.00   0.00   Tak   Zasada konkurencyjności - wytyczne w ramach EFS  
7194/K   2018/12/31   Biuro Ochrony SEZAM - SYSTEM sp.z o.o   7831742110       Przewóz wartości pieniężnych   2019/01/01   2019-12-31   13284.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.116.101.2018   2018/12/28       Eugenia   Zawidzka   Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych   2019/01/01   2019-12-31   15.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.77.2018   2018/12/28       Anna   Lis   Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych   2019/01/01   2019-12-31   15.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.95.2018   2018/12/28       Agnieszka   Buksalewicz   Doręczenie korespondencji za potwierdzeniem odbioru   2019/01/01   2019-12-31   17.50   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.81.2018   2018/12/28       Anna    Kłopocka   Wykonywanie prac porządkowych MOPS   2019/01/01   2019-12-31   17.50   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.102.2018   2018/12/28       Andrzej    Pakularz   Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych   2019/01/01   2019-12-31   15.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.100.2018   2018/12/28       Anna    Kois   Wykonywanie zwykłych usług opiekuńczych   2019/01/01   2019-12-31   15.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.78.2018   2018/12/28       Urszula   Ostój   Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych   2019/01/01   2019-12-31   15.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.80.2018   2018/12/28       Jadwiga   Szubert   Wykonywanie zwykłych usług opiekuńczych   2019/01/01   2019-12-31   15.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.99.2018   2018/12/28       Katarzyna   Zdanowicz   Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych   2019/01/01   2019-12-31   15.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.79.2018   2018/12/28       Stefania   Stachowiak   Wykonywanie zwykłych usług opiekuńczych   2019/01/01   2019-12-31   15.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.96.2018   2018/12/28       Arkadiusz   Pruski   Obsługa prawna - DDM, DŚR   2019/01/01   2019-12-31   1500.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.98.2018   2018/12/28       Justyna   Szmolke   Prowadzenie konsultacji porad psychologicznych   2019/01/01   2019-12-31   55.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
  2018/12/28   Kancelaria Radców Prawnych M. Sadowska, J. Foedke   6222687733       Obsługa prawna DF-O, DUO, DPŚ, DŚ,DWR   2019/01/01   2019-12-31   2460.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.97.2018   2018/12/28       Arkadiusz   Pruski   Obsługa prawna dotycząca wspierania rodzin z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego   2019/01/01   2019-12-31   700.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.81.2018   2018/12/28       Danuta   Rogodzińska   Wykonywanie prac porządkowych MOPS   2019/01/01   2019-12-31   17.50   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
7/2018   2018/12/28   Wojewódzcto Wielkopolskie - Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim     Tomasz   Kuczma   umowa najmu lokalu   2019/01/01   2023-01-31   4.91   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
  2018/12/28   Energa-Obrót Spólka Akcyjna   9570968370   Magdalena   Sztube   umowa na zakup energii elektrycznej   2019/01/01   2019-12-31   0.00   0.00   Nie   Przetarg Nieograniczony  
MOPS.DF-O.251.22.2018   2018/12/27   Bar SEMAFOR   6221982708   Janina    Chuda   Przygotowanie, wydawanie obiadów dla podopiecznych MOPS Ostrów Wielkopolski   2019/01/01   2019-12-31   9.07   0.00   Nie   Przetarg Nieograniczony  
MOPS.DF-O.252.21.2018   2018/12/20   KOMPUTERY -GPS     Marcin    Rosada   zakup sprzetu komputerowego wraz z oprogramowaniem MS Office   2018/12/20   2018-12-31   5900.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.252.20.2018   2018/12/19   PRYZMAT Sp. z o.o sp.k   8942994513       Świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej posiadanych przez Zamawiajacego urządzeń drukujących i kopiujących poprzez dostawę i wymianę materiałów eksploatacyjnych, usługę serwisową, konserwację, naprawę oraz wymianę części eksploatacyjnych   2019/01/01   2019-12-31   54600.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.252.19.2018   2018/12/17   REMI -B Spółka Jawna   5470291279       Zakup wraz z dostawą druków według formularza asortymentowo-cenowego   2019/01/01   2019-12-31   5167.23   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.252.19.22018   2018/12/14   System - IT Sp z.o.o sp.k         Zakup wraz z dostawą serwera z systemem operacyjnym Windows Serwer 2016 Essentials (64bit)   2018/12/14   2018-11-30   18068.70   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.252.18.2018   2018/12/12   Ośrodek Leczenia Kompleksowego Spólki z ograniczoną odpowiedzialnością. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej         Badania lekarskie dla pracowników MOPS zgodnie z prawem pracy   2019/01/01   2019-12-31   18534.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.252.15.2018   2018/12/11   NOMEX - środki czystości         Zakup wraz z dostawą środków czystości według formularza asortymentowo-cenowego   2019/01/01   2019-12-31   38854.66   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.252.16.2018   2018/12/11   Okregowa Izba Pielęgniarek i położnych z siedzibą w Kaliszu     Marek   Przybył   Realizacja Specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi   2019/01/01   2019-12-31   28.00   0.00   Nie   Przetarg Nieograniczony  
MOPS.DF-O.252.17.2018   2018/12/11   Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja”   6182096373   Dorota   Madejka   Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi    2019/01/01   2019-07-31   70.00   0.00   Nie   Przetarg Nieograniczony  
MOPS.DF-O.252.14.2018   2018/12/10   Biuro Serwis          Zakup wraz z dostawą materiałów biurowych wedlug formularza asortymentowo - cenowego   2019/01/01   2019-12-31   34100.26   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.252.12.2018   2018/12/06   Usługi Pogrzebowe ABRAM         Realizacja usługi pogrzebowej na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim   2019/01/01   2019-12-31   2600.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.252.13.2018   2018/12/06   Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z.o.o   5222357343       Dostawa talonów - bonów żywieniowych i przemysłowych   2019/01/01   2019-12-31   121000.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
ID 402680/P   2018/12/05   Poczta Polska Spółka Akcyjna   5250007313       Usługi pocztowe    2019/01/01   2019-12-31   0.00   0.00   Nie    
CRU-P/Po/28/2018   2018/12/04   Przewozy Regionalne spółka z o.o    5262557278       w sprawie zasad korzystania i rozliczania należnosci za kredytowane przejazdy pociągami uruchiamianymi przez spółkkę Przewozy Regionalne z tytułu pomocy społecznej   2019/01/01   2019-12-31   0.00   0.00   Nie    
MOPS.DF-O.116.3.2018   2018/12/03   TELCO   6222211315   Paweł   Migaj   Usługa konserwacji systemu alarmowego   2019/01/01   2019-12-31   738.00   0.00   Nie   z  
MOPS.DF-O.116.2.2018   2018/12/03   TELCO   6222211315   Paweł   Migaj   Usługa konserwacji centrali telefonicznej   2019/01/01   2019-12-31   3690.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
  2018/12/01   RADIX Sp. z o.o Sp.k z siedzibą w Gdańsku     Janusz   Kugler   Licencja do oprogramowania Radix dla Działu Dodatków Mieszkaniowych   2018/12/01   2019-11-30   667.89   0.00   Nie   Poniżej wartości 30 tyś euro.  
MOPS.DF-O.116.1.2018   2018/11/28   MIKROPLAN Spółka z o.o   8520600118       Utrzymanie i hostowanie dla Zamawiającego kont poczty elektronicznej oraz obsługa serwisu BIP - MOPS   2019/01/01   2019-12-31   5166.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.8.2018   2018/11/26   Przedszkole nr 1     Elżbieta   Szarczyńska   w sprawie przygotowania i podania gorącego posiłku dzieciom   2019/01/02   2019-12-31   4.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.25.2018   2018/11/26   Szkoła Podstawowa Nr 2     Renata    Sroka   w sprawie przygotowania i podania gorącego posiłku dla uczniów   2019/01/02   2019-12-20   6.50   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.31.2018   2018/11/26   Szkoła Podstawowa nr 11     Małgorzata   Lubojańska   w sprawie przygotowania i podania gorącego posiłku dla uczniów   2019/01/02   2019-12-20   6.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.10.2018   2018/11/26   Przedszkole nr 3     Grażyna   Rakowska   w sprawie przygotowania i podania gorącego posiłku dzieciom   2019/01/02   2019-12-31   5.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.13.2018   2018/11/26   Przedszkole nr 8     Halina   Musielak   w sprawie przygotowania i podania gorącego posiłku dzieciom   2019/01/02   2019-12-31   4.50   0.00   Nie    
MOPS.DF-O.4423.36.2018   2018/11/26   Zespół Szkół Specjalnych      Beata    Serbakowska   w sprawie przygotowania i podania gorącego posiłku dla uczniów   2019/01/02   2019-12-20   6.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.37.2018   2018/11/26   Polsko - Kanadyjska Szkoła Podstawowa im. A. Bella   6222806907   Jakub   Mróz   w sprawie przygotowania i podania gorącego posiłku dla uczniów   2019/01/02   2019-12-20   5.50   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.15.2018   2018/11/26   Przedszkole nr 10     Natalia    Jura   w sprawie przygotowania i podania gorącego posiłku dzieciom   2019/01/02   2019-12-31   4.50   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.11.2018   2018/11/26   Przedszkole nr 6     Magdalena   Kubiak   w sprawie przygotowania i podania gorącego posiłku dzieciom   2019/01/02   2019-12-31   6.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.28.2018   2018/11/26   Szkoła Podstawowa Nr 6     Anna    Galant   w sprawie przygotowania i podania gorącego posiłku dla uczniów   2019/01/02   2019-12-20   6.50   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.23.2018   2018/11/26   Przedszkole nr 13     Małgorzata   Krzyżanek   w sprawie przygotowania i podania gorącego posiłku dzieciom   2019/01/02   2019-12-31   6.00   0.00   Nie    
MOPS.DF-O.4423.21.2018   2018/11/26   Przedszkole nr 16     Ewa   Gąsiorek   w sprawie przygotowania i podania gorącego posiłku dzieciom   2019/01/02   2019-12-31   3.50   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.35.2018   2018/11/26   Zespół Szkół Usługowych     Dariusz   Kaczmarek   w sprawie przygotowania i podania posiłku dla uczniów   2019/01/02   2019-12-20   8.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.39.2018   2018/11/26   Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek     Renata    Hałapacz   w sprawie przygotowania i podania gorącego posiłku dla uczniów   2019/01/02   2019-12-20   5.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.34.2018   2018/11/26   Szkoła Podstawowa Spółdzielni EDUKATOR     Marek   Ewiak   w sprawie przygotowania i podania posiłku dla uczniów   2019/01/02   2019-12-20   5.50   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.9.2018   2018/11/26   Przedszkole nr 2     Beata    Kieliba   w sprawie przygotowania i podania gorącego posiłku dzieciom   2019/01/02   2019-12-31   5.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.38.2018   2018/11/26   Szkoła Podstawowa Uczniów Kreatywnych Społdzielni Oświatowej     Hanna   Kolińska   w sprawie przygotowania i podania gorącego posiłku dla uczniów   2019/01/02   2019-12-20   6.50   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.32.2018   2018/11/26   Szkoła Podstawowa nr 13     Jolanta   Przybyłek   w sprawie przygotowania i podania gorącego posiłku dla uczniów   2019/01/02   2019-12-20   5.80   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.30.2018   2018/11/26   Szkoła Podstawowa nr 9     Justyna   Uciechowska   w sprawie przygotowania i podania gorącego posiłku dla uczniów   2019/01/02   2019-12-20   6.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.16.2018   2018/11/26   Przedszkole nr 11     Renata    Zielińska   w sprawie przygotowania i podania gorącego posiłku dzieciom   2019/01/02   2019-12-31   4.60   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.19.2018   2018/11/26   Przedszkole nr 14     Renata    Jarosz   w sprawie przygotowania i podania gorącego posiłku dzieciom   2019/01/02   2019-12-31   4.50   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.22.2018   2018/11/26   Przedszkole nr 17     Beata   Kosar   w sprawie przygotowania i podania gorącego posiłku dzieciom   2019/01/02   2019-12-31   4.50   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.14.2018   2018/11/26   Przedszkole nr 9     Grażyna   Kołacka   w sprawie przygotowania i podania gorącego posiłku dzieciom   2019/01/02   2019-12-31   4.20   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.40.2018   2018/11/26   Stowarzyszenie Konferencja św. Wincentego a Paulo przy Konkatedrze     Irena   Dutkowska   w sprawie przygotowania i podania posiłku dla dzieci uczęszczających do świetlicy   2019/01/02   2019-12-31   5.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.29.2018   2018/11/26   Szkoła Podstawowa nr 7     Urszula   Twardowska   w sprawie przygotowania i podania gorącego posiłku dla uczniów   2019/01/02   2019-12-20   5.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.27.2018   2018/11/26   Szkoła Podstawowa nr 5     Dorota    Cieśla   w sprawie przygotowania i podania gorącego posiłku dla uczniów   2019/01/02   2019-12-20   5.50   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.26.2018   2018/11/26   Szkoła Podstawowa nr 4     Renata   Spodzieja   w sprawie przygotowania i podania gorącego posiłku dla uczniów   2019/01/02   2019-12-20   6.50   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.24.2018   2018/11/26   Szkoła Podstawowa nr 1     Dorota   Grześkowiak   w sprawie przygotowania i podania gorącego posiłku dla uczniów   2019/01/02   2019-12-20   5.20   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.20.2018   2018/11/26   Przedszkole nr 15     Małgorzata   Olejniczak - Hyla   w sprawie przygotowania i podania gorącego posiłku dzieciom   2019/01/02   2019-12-31   4.50   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.7.2018   2018/11/26   Przedszkole Niepubliczne z Odziałem Terapeutycznym Nasz Domek     Beata    Prusiewicz   w sprawie przygotowania i podania gorącego posiłku dzieciom   2019/01/02   2019-12-31   6.50   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.12.2018   2018/11/26   Przedszkole nr 7     Aneta   Kaźmierczak   w sprawie przygotowania i podania gorącego posiłku dzieciom   2019/01/02   2019-12-31   4.50   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.33.2018   2018/11/26   Szkoła Podstawowa nr 14     Beata   Dymna - Heine   w sprawie przygotowania i podania gorącego posiłku dla uczniów   2019/01/02   2019-12-20   6.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.17.2018   2018/11/26   Przedszkole nr 12     Izabela    Hirsa   w sprawie przygotowania i podania gorącego posiłku dzieciom   2019/01/02   2019-12-31   4.50   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.116.71.2018   2018/11/22       Anna   Gaworzewska   Przeprowadzenie usług fizjoterapeutycznych w miejscu zamieszkania Uczestników projektu:Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie ostrowskim   2018/11/22   2018-12-15   65.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.72.2018   2018/11/22   Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja   6182096373       Przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego - logopedii przez os. wskazaną w ofercie w miejscu zamieszkania uczestników projektu: Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie ostrowskim   2018/11/22   2018-12-15   70.00   0.00   Nie    
MOPS.DF-O.116.70.2018   2018/11/22       Krystian   Strzelec   Wykonanie napraw w pomieszczeniach MOPS przy użyciu własnych materiałów   2018/11/22   2018-11-30   250.00   0.00   Nie   umowa o dzieło  
MOPS.DF-O.252.12.2018   2018/11/05   Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja”   6182096373   Dorota   Madejka   Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi    2018/11/05   2018-12-31   32500.00   0.00   Nie   Przetarg Nieograniczony  
MOPS.DF-O.252.10.2018   2018/10/23   Okregowa Izba Pielęgniarek i położnych z siedzibą w Kaliszu     Marek   Przybył   Realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych w miejscu zamieszkania podopiecznego na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego    2018/11/01   2018-12-31   40000.00   0.00   Nie   Przetarg Nieograniczony  
UM01/D003052148/506670150   2018/09/27   Play GSM S.C   7792250330       Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych   2018/09/27   2020-10-27   0.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS-DF-O.116.55.2018   2018/09/21   Teresa Szymkowiak         Wykonanie zwykłych usług opiekuńczych   2018/09/22   2018-12-31   14.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.53.2018   2018/09/11   Eugenia Zawidzka         Wykonanie zwykłych usług opiekuńczych   2018/09/12   2018-12-31   14.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.52.2018   2018/09/04   Halina Wróbel         Wykonanie zwykłych usług opiekuńczych   2018/09/05   2018-12-31   14.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.4423.6.2018   2018/08/07   PRO FUTURO - reprezentowanym przez: Beatę Prusiewicz –Organ prowadzący Żłobek i Przedszkole Niepubliczne „NASZ DOMEK”    6731374528       w sprawie przygotowania i podania gorącego posiłku dzieciom   2018/08/07   2018-12-31   6.50   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.252.9.2018   2018/07/31   Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu     Marka    Przybył    Realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych w miejscu zamieszkania podopiecznego na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego   2018/08/01   2018-12-31   194550.00   0.00   Nie   Przetarg Nieograniczony  
MOPS.DF-O.116.51.2018   2018/07/30   Zmówienia Publiczne      Sylwia   Pawlaczyk   Opracowanie dokumentacji przetargowej w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zabużeniami psychicznymi na 2018r.   2018/07/30   2018-09-30   1000.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.50.2018   2018/07/26   Klawiński Zygmunt         Wykonywanie zwykłych usług opiekuńczych   2018/07/27   2018-12-31   14.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.252.8.2018   2018/07/02   KOMPUTERY -GPS     Marcin   Rosada   zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem   2018/07/02   2018-07-04   9815.40   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.252.7.2018   2018/06/28   Okregowa Izba Pielęgniarek i położnych z siedzibą w Kaliszu     Marek   Przybył   Realizacja Specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi   2018/07/01   2018-12-31   57000.00   0.00   Nie   Przetarg Nieograniczony  
MOPS.DF-O.4423.4.2018   2018/06/27   Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej EDUKATOR     Marek   Ewiak   w sprawie przygotowania i podania posiłku dzieciom   2018/09/03   2018-12-21   5.50   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.252.6.2018   2018/06/22   REMI -B Spółka Jawna     Krzysztof   Boiński   zakup i dostawa druków dla DŚR   2018/06/22   2018-12-31   7678.15   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.116.44.2018   2018/06/19   Maria Szymankiewicz         Wykonanie zwykłych usług opiekuńczych   2018/06/20   2018-12-31   14.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.4423.4.2018   2018/06/18   Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski/ Przedszkole Nr 6         w sprawie przygotowania i podania posiłku dzieciom   2018/07/02   2018-07-31   5.30   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.116.43.2018   2018/06/15   Halina Szczepańska         Wykonanie zwykłych usług opiekuńczych   2018/06/15   2018-12-31   14.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
1026/18/UFP/0046   2018/06/15   Netia SA z siedzibą przy ul. Poleczki 13,02-822 Warszawa   5260205575       Świadczenie usług telekomunikacyjnych   2018/06/17   2019-06-16   300.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.116.46.2018   2018/06/15   Zmówienia Publiczne      Sylwia   Pawlaczyk   Opracowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej 2018r. i 2019r.   2018/06/15   2018-12-31   3500.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.116.42.2018   2018/06/15   Jadwiga Szubert         Wykonanie zwykłych usług opiekuńczych   2018/07/01   2018-12-31   14.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.4423.3.2018   2018/06/01   Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski/ Szkoła Podstawowa Nr 9         w sprawie przygotowania i podania gorącego posiłku dla uczniów   2018/08/01   2018-08-31   6.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.2.2018   2018/06/01   Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski/ Szkoła Podstawowa Nr 5         w sprawie przygotowania i podania gorącego posiłku dla uczniów   2018/07/02   2018-07-31   5.50   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.116.39.2018   2018/05/30   Agnieszka Przybyłowicz         Obsługa spraw biurowych w DŚ   2018/06/01   2018-08-31   14.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.38.2018   2018/05/24   Barbara Wiśniewska         Wykonanie zwykłych usług opiekuńczych   2018/05/25   2018-08-31   14.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
UM01/D003052148/505576041   2018/05/14   Play GSM S.C   7792250330       Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych   2018/05/14   2020-05-14   12.29   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.116.36.2018   2018/05/09   Katarzyna Zdanowicz         Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych   2018/05/10   2018-12-31   0.00   14.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.37.2018   2018/05/09   Urszula Ostój         Wykonywanie zwykłych usług opiekuńczych   2018/05/10   2018-12-31   14.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
UM01/D003052148/505524937   2018/05/08   Play GSM S.C   7792250330       Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych   2018/05/08   2020-05-08   12.29   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.116.35.2018   2018/04/17   Krystyna Laskowska         Wykonanie zwykłych usług opiekuńczych   2018/04/18   2018-12-31   14.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.252.5.2018   2018/04/06   TELCO   6222211315   Paweł   Migaj   Wykonanie usługi systemu sygnalizacji włamania w pomieszczeniach MOPS   2018/04/06   2018-04-25   4004.88   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.116.33.2018   2018/03/29   Anna Kois         Wykonanie zwykłych usług opiekuńczych   2018/04/03   2018-12-31   14.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
  2018/03/27   Internet Community   6451134852   Adam   Korzuch   Opracownaie dokumentacji ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016r.   2018/04/12   2018-05-15   8000.00   0.00   Nie   Poniżej wartości 30 tyś euro.  
MOPS.DF-O.116.32.2018   2018/03/21   Danuta Rogozińska         Wykonywanie prac porządkowych MOPS   2018/04/01   2018-12-31   16.00   0.00   Nie    
MOPS.DF-O.116.18.2018   2018/03/01   Krystyna Janiak         Wykonanie zwykłych usług opiekuńczych   2018/03/05   2018-12-31   14.00   0.00   Nie    
MOPS.DF-O.116.17.2018   2018/02/20   Stefania Stachowiak         Wykonanie zwykłych usług opiekuńczych   2018/02/21   2018-12-31   14.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.16.2018   2018/02/06   Alicja Cegła         Wykonanie zwykłych usług opiekuńczych   2018/02/08   2018-12-31   14.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.15.2018   2018/02/06   Maria Szymczak         Wykonanie zwykłych usług opiekuńczych   2018/02/08   2018-12-31   14.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.252.3.2018   2018/02/05   Mare Lasota         Udzielenie wsparcia pracownikom socjanym w pracy socjalnej przez superwizora   2018/04/01   2018-03-30   1200.00   0.00   Tak   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.116.14.018   2018/01/31   Jadwiga Szubert         Wykonanie zwykłych usług opiekuńczych   2018/02/01   2018-06-30   14.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.13.2018   2018/01/30   Justyna Stasiak         Obsługa spraw biurowych w DŚR   2018/02/01   2018-03-31   14.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.12.2018   2018/01/17   Patrycja Komorowska Witowska         Wykonanie zwykłych usług opiekuńczych   2018/01/18   2018-12-31   14.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.11.2018   2018/01/12   Ilona Jankowska         Obsługa spraw biurowych w DŚ   2018/01/15   2018-06-30   14.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.10.2018   2018/01/10   Beata Kaczor         Wykonanie zwykłych usług opiekuńczych   2018/01/11   2018-06-30   14.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.9.2018   2018/01/10   Marta Stachowiak         Obsługa spraw biurowych w DŚR   2018/01/11   2018-07-31   14.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.117.6.2018   2018/01/02   Arkadiusz Pruski         Obsługa prawna dotycząca wsperania rodziny   2018/01/02   2018-12-31   700.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.117.3.2018   2018/01/02   Danuta Rogozińska         Wykonywanie prac porządkowych MOPS   2018/01/02   2018-03-31   16.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
  2018/01/02   Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "EKO - ZDRÓJ"     Jan   Jurga   Umowa na dostawę wody Żywiec   2018/01/02   2018-12-31   640.40   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.117.4.2018   2018/01/02   Agnieszka Buksalewicz         Doręczanie korespondencji   2018/01/02   2018-12-31   16.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.117.5.2018   2018/01/02   Arkadiusz Pruski         Obsługa prawna DDM, DŚR   2018/01/02   2018-12-31   1500.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
  2018/01/02   Kancelaria Radców Prawnych M. Sadowska, J. Foedke         Obsługa prawna DF-O, DUO, DPŚ, DŚ   2018/01/02   2018-12-31   1721.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.7.2018   2018/01/02   TELCO     Paweł   Migaj   Usługa konserwacji sytemu alarmowego   2018/01/02   2018-12-31   738.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.116.8.2018   2018/01/02   TELCO     Paweł   Migaj   Usługa konserwacji centrali telefonicznej   2018/01/02   2018-12-31   3690.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.252.2.2018   2018/01/02   Bar SEMAFOR     Janina   Chuda   Przygotowanie, wydawanie obiadów dla podopiecznych MOPS Ostrów Wielkopolski   2018/01/02   2018-12-31   9.10   0.00   Nie   Zamówienie z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  
MOPS.DF-O.117.1.2018   2018/01/02   Justyna Szmolke         Prowadzenie konsultacji porad psychologicznych   2018/01/02   2018-12-31   55.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.117.2.2018   2018/01/02   Anna Kłopocka         Wykonywanie prac porządkowych MOPS   2018/01/02   2018-12-31   16.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna