Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim

Rejestr umów 2020
Identyfikator Umowy Data Zawarcia Umowy Nazwa Kontrahenta NIP Kontrahenta Imię Kontrahenta Nazwisko Kontrahenta Przedmiot Umowy Okres_Realizacji Od Okres_Realizacji Do Wartość Przedmiotu Umowy Kwota Zrealizowanych Wydatków Współfinansowanie ze środków UE Tryb Zawarcia Umowy
PS-III.946.2.2.2020.107   2020/10/05   Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu     Łukasz    Krysztofiak   Realizacja zadania okreslonego w Programie Asystent Rodziny na rok 2020   2020/07/21   2020/12/31   11900.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.37.2020   2020/09/24       Anna   Zalewska   Świadczenie usług w ramach opieki wytchnieniowej   2020/09/25   2020/12/31   25.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.4423.4.2020   2020/09/14   Przedszkole Sióstr Salezjanek nr 19     Katarzyna   Jarosz   przygotowania i podania posiłków dzieciom   2020/09/14   2020/12/31   10.50   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.4423.3.2020   2020/09/14   Żłobek Miejski     Ewa    Brzozowska   przygotowania i podania posiłków dzieciom   2020/09/14   2020/12/31   3.50   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.116.35.2020   2020/09/09       Aleksandra    Niełacna   Świadczenie usług w ramach opieki wytchnieniowej   2020/09/10   2020/12/31   25.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.33.2020   2020/09/04       Eugenia    Zawidzka   Świadczenie usług w ramach opieki wytchnieniowej   2020/09/07   2020/12/31   25.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.32.2020   2020/08/28       Urszula    Czerwińska   Świadczenie usług w ramach opieki wytchnieniowej   2020/09/01   2020/12/31   25.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.28.2020   2020/08/27       Monika   Bugara   Świadczenie usług w ramach opieki wytchnieniowej   2020/09/01   2020/12/31   25.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS-DF-O.116.29.2020   2020/08/27       Łucja   Przybył   Świadczenie usług w ramach opieki wytchnieniowej   2020/09/01   2020/12/31   25.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.36.2020   2020/08/27       Lucyna   Gąsior   Świadczenie usług w ramach opieki wytchnieniowej   2020/09/14   2020/12/31   25.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS-DF-O.116.30.2020   2020/08/27       Alicja   Rosik   Świadczenie usług w ramach opieki wytchnieniowej   2020/09/01   2020/12/31   25.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.31.2020   2020/08/27       Mrlena   Kania   Świadczenie usług w ramach usług opiekuńczych   2020/09/04   2020/12/31   17.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
20/260   2020/08/11   FHU Laredo Sławomir Junak   6221284565   Sławomir    Junak   Dostawa i montaż drzwi automatycznych na czujnik ruchu z obu stron   2020/08/11   1900/01/01   11709.60   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.116.27.2020   2020/07/24       Arleta   Baura   Świadczenie usług w ramach opieki wytchnieniowej   2020/07/27   2020/12/31   25.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.26.2020   2020/07/24       Idalia   Wasilewska   Świadczenie usług w ramach opieki wytchnieniowej   2020/07/27   2020/12/31   25.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.24.2020   2020/07/23       Dominika   Kubacka   Świadczenie usług w ramach opieki wytchnieniowej   2020/07/27   2020/12/31   25.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.23.2020   2020/07/23       Martyna   Trzeciak   Świadczenie usług w ramach opieki wytchnieniowej   2020/07/27   2020/12/31   25.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.25.2020   2020/07/23       Alina   Frąckowiak   Świadczenie usług w ramach opieki wytchnieniowej   2020/07/27   2020/12/31   25.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
14/2020/OW   2020/07/17   Wojewoda Wielkopolski - Wydział Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu     Monika   Donke- Cieślewicz   Określenie wysokości i tryb przekazania środków Gminie przez Wojewodę w 2020r. środków Funduszu Solidarnościowego z przeznaczeniem na realizacje zadań w zakresie świadczeń usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi   2020/07/17   2020/12/31   132979.20   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
1/2020/UO   2020/07/17   Wojewoda Wielkopolski - Wydział Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu     Monika   Donke - Cieślewicz   Określenie wysokości i tryb przekazania środków Miastu przez Wojewodę w 2020r. środków Funduszu Solidarnościowego z przeznaczeniem na realizacje zadań w zakresie świadczenia usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia posiadających orzeczenie ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.   2020/07/17   2020/12/31   402125.80   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS-DF-O.252.3.2020   2020/06/29   REMI -B Spółka Jawna   5470291279   Adam   Krokowski   Zakup wraz z dostawą druków DŚR według formularza asortymentowo-cenowego   2020/07/01   2020/12/31   3312.39   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
UM22/D003052145/508761647   2020/06/01   Play GSM S.C         Aneks - do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych   2020/06/01   2022/08/09   18.44   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
1009/20/UEY/0027   2020/05/25   Netia SA      Dorota    Pinkowska-Janaszkiewicz   Aneks do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych   2020/05/25   2021/05/25   369.00   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.116.21.2020   2020/05/21       Wanda   Langiewicz   Wykonywanie zwykłych usług opiekuńczych   2020/05/22   2020/12/31   17.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.22.2020   2020/05/21       Izabela   Glapa   Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych   2020/05/22   2020/12/31   17.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.20.2020   2020/05/06   IT   6222184860   Tomasz   Gabryszak   Świadczenie usług informatycznych związanych z utrzymaniem sieci, systemów komputerowych funkcjonujących w MOPS   2020/05/06   2020/05/29   2000.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.19.2020   2020/04/20   IT    6222184860   Tomasz   Gabryszak   Świadczenie usług informatycznych związanych z utrzymaniem sieci, systemów komputerowych funkcjonujących w MOPS   2020/04/20   2020/05/05   1500.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.4423.2.2020   2020/04/17   Bar SEMAFOR   6221982708   Janina    Chuda   Przygotowanie zestawu żywnościowego dla osób bezdomnych objętych kwarantanną   2020/04/17   1900/01/01   17.50   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro  
MOPS.DF-O.116.18.2020   2020/03/27       Renata    Młodorzyniak   Wykonywanie zwykłych usług opiekuńczych   2020/04/01   2020/12/31   17.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
UM14/D003052145/506239500   2020/03/26   Play GSM S.C         Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych   2020/03/26   2022/04/26   0.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.17.2020   2020/03/23       Halina   Wróbel   Wykonywanie zwykłych usług opiekuńczych   2020/03/23   2020/12/31   17.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
0891/N   2020/03/19   Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO"   6221001188   Andrzej    Strykowski   Współpraca w zakresie odbioru odpadów o właściwościach medycznych   2020/03/19   2020/04/30   52.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.4423.01.2020   2020/03/17   Bar SEMAFOR   6221982708   Janina   Chuda   Realizacja usługi przygotowania zestawu żywnościowego dla osób potrzebujących objętych kwarantanną   2020/03/17   1900/01/01   17.50   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.16.2020   2020/02/10       Anna    Gaworzewska   Przeprowadzenie usług fizjoterapeutycznych w miejscu zamieszkania klienta MOPS - MIESZKANIE CHRONIONE   2020/02/11   2020/12/31   70.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.252.1.2020   2020/02/05   Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja”   6182096373   Dorota   Madejka   Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi   2020/02/05   2020/12/31   203000.00   0.00   Nie   Przetarg Nieograniczony  
MOPS.DF-O.116.14.2020   2020/01/21       Jolanta   Mikołajczyk   Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych   2020/02/01   2020/12/31   17.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
MOPS.DF-O.116.1.2020   2020/01/10       Mariusz   Pawlaczyk   Konsultacje w zakresie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020r. sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych w 2019r., postępowanie przetargowe na 2020r. dot. Specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi   2020/01/10   2020/02/29   1000.00   0.00   Nie   Umowa o dzieło  
  2020/01/02   Sygnita Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie   5860005293   Dorota   Beksińska   Umowa licencyjna na 2020 rok Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych oraz Funduszu Alimentacyjnego   2020/01/02   2020/12/31   6194.28   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
  2020/01/02   Kancelaria Radców Prawnych M.Sadowska, J.Foedke   6222687733       Obsługa prawna DF-O, DUO, DPŚ, DŚ   2020/01/02   2020/12/31   30996.00   0.00   Nie   Cywilnoprawna  
  2020/01/02   Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "EKO - ZDRÓJ"   6221298596   Teresa   Jurga   Umowa na dostawę wody Żywiec "   2020/01/02   2020/12/31   640.40   0.00   Nie   Zamówienie do 30 tyś. euro