Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim

Druki (wnioski)

 

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin  

Lista załączników:
Dodatki Mieszkaniowe - druk przelewu na konto dodatku energetycznego [510149 bajtów]
Dodatki Mieszkaniowe - druk przelewu na konto dodatku mieszkaniowego [559873 bajtów]
Dodatki Mieszkaniowe - druk przelewu na konto zarządcy [227965 bajtów]
Dodatki mieszkaniowe - informacja o ochronie danych osobowych [204038 bajtów]
Dodatki Mieszkaniowe - oświadczenie do dochodów [150778 bajtów]
Dodatki Mieszkaniowe - oświadczenie o dochodach z działalnosci gospodarczej [270707 bajtów]
Dodatki mieszkaniowe - ulgi meszkaniowe [202029 bajtów]
Dodatki Mieszkaniowe - wniosek o przyznanie dodatku energetycznego [448488 bajtów]
Dodatki Mieszkaniowe - wniosek,deklaracja [796674 bajtów]
Dodatki Mieszkaniowe - zaświadczenie o dochodach [139269 bajtów]
Wniosek o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej [247720 bajtów]
Wniosek o skierowanie do domu pomocy społecznej [1433825 bajtów]
Wniosek o zasiłek dla opiekunów [46544 bajtów]
Wzór wniosku - czyste powietrze [360824 bajtów]
Zaświadczenie o wypłaconym zasiłku stałym i składkach zdrowotnych [33532 bajtów]
Zaświadzenie o niekorzystaniu z pomocy [34511 bajtów]
Zaświadzenie o wypłaconych świadczeniach [33894 bajtów]