Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim

Kontrole

Najwyższa Izba Kontroli
2017/12/18

Usługi opiekuńcze świadczone osobom starszym w miejscu zamieszkania

Kontrola Zarządcza
2014/10/31
Kontrola realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim zadań określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sp. "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U . Nr  100, poz. 908).
Kontrola realizacji zadań ustawy o pomocy społecznej
2011/08/16
Kontrola realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia kontroli
Kontrola realizacji programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"
2011/08/16
Kontrola realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim zadań określonych w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" w latach 2008-2010 (trzy kwartały)