Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim

Kontrole

Kontrola realizacji programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"

Lista załączników:
Odpowiedź na zalecenia pokontrolne [97213 bajtów]
Wystąpienie pokontrolne [188480 bajtów]