Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim

Program Osłonowy

Program osłonowy w zakresie dożywiania

Lista załączników:
Program Osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Miasta Ostrów Wlkp. w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2014 – 2020 [719966 bajtów]
Uchwała Nr XLV/449/2014 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30.01.2014r. w sp. Programu osłonowego w zakresie dożywiania [267312 bajtów]