Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim

Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Lista załączników:
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Ostrowa Wlkp. na lata 2008 - 2015 [3142666 bajtów]
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na lata 2016-2022 [1432591 bajtów]
Uchwała Nr XXV/356/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wlkp. z dnia 25.09.2008r [237831 bajtów]
Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na lata 2016r-2022 [121410 bajtów]
Zarządzenie w sp. określenia sposobu realizacji uchwały Nr XVIII-201-2016 w sp. przyjęcia Strategi Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na lata 2016-2022 [123594 bajtów]