Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim

Lista załączników:
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2016 -2022 [380268 bajtów]
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Ostrowie Wlkp. na lata 2011–2015 [3175973 bajtów]
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ostrowie Wlkp. [1188601 bajtów]
Uchwała Nr X/118/2011 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25.08.2011r [190583 bajtów]
Uchwała Nr X/119/2011 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25.08.2011r [209711 bajtów]
Uchwała w sp. Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzine w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2016-2022 [121303 bajtów]
Zarządzenie Nr 650VII2015 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dn. 17.11.2015r. w sp. powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Ostrowie Wielkopolskim [134829 bajtów]